โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เพชฌฆาตเลือดเย็น

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ในบรรดาโรคข้ออักเสบด้วยกันแล้ว โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ดูจะเป็นที่น่าสะพรึงกลัวแก่บรรดาคนทั้งปวงทั่วไป ด้วยเหตุผลหลายประการคือพบได้บ่อย ถ้ามีการอักเสบมากๆ ต่อไปนานๆ จะเกิดการพิการได้มาก อาจจะทุกพลภาพอาจจะเป็นบุคคลไร้ประโยชน์สำหรับสังคม บางครั้งแม้แต่จะช่วยเหลือตัวเองยังทำไม่ได้ ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์คือ แพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงการรักษาไม่หายขาด ขบวนการอักเสบของข้อต่างๆ ดำเนินต่อไปเรื่อยเรื่อย เหมือนกับผู้ป่วยอยู่ในสภาพตายผ่อนส่ง สำหรับลักษณะของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดยทั่วไปจะมีอาการอักเสบ ปวด บวมแทบทุกข้อ ตั้งแต่ข้อนิ้วมือ ข้อมือ ข้อศอก ข้อเข่า ข้อเท้า ข้อไหล่ และสะโพก ผู้ป่วยมักจะรู้สึกมีอาการฝืดๆ ที่ข้อ จะเป็นมากตอนเช้าหลังจากตื่นนอน พอสายสายแล้วค่อยๆ ดีขึ้น ตอนบ่ายผู้ป่วยมักจะเพลียหมดแรงอยากจะนอนพัก ตอนกลางคืนอาจจะเจ็บปวดข้มากก็ได้ กล้ามเนื้อของผู้ป่วยจะค่อยค่อยเล็กลีบลงไป เพราะการเคลื่อนไหวพ่อไม่สะดวกและใช้กล้ามเนื้อน้อยลง

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

สิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่พัฒนามาทั้งหมดนี้ จะสามารถลดน้อยลงได้มาก หรืออาจจะป้องกันได้ถ้าเจตนคติของผู้ป่วยดี แสวงหาทางรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันและให้ความร่วมมือกับแพทย์เป็นอย่างดี ปัจจุบันวิวัฒนาการก็ไปไกลพอสมควรที่มนุษย์จะรู้จักการใช้ยาอย่างชาญฉลาดในการกดการอักเสบให้มากที่สุด โดยให้เกิดอาการข้างเคียงหรือโรคแทรกซ้อนน้อยที่สุด ถ้าจะบอกกับผู้ป่วยว่าโรคหลายหลายโรคของมนุษย์นั้นมิใช่ว่าจะรักษาให้ขาดลงไปได้หมด ส่วนมากแล้วแพทย์ได้แต่ควบคุมให้มีสภาพของการทำงานของร่างกายใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด

ยกตัวอย่าง เช่น โรคเบาหวานและโรคความดันเลือดสูง แพทย์จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ การควบคุมนั้นจำเป็นต้องกระทำต่อเนื่อง มิใช่ว่ารับประทานยาเม็ดเดียวแล้วจะหายขาด ฉันใดก็ฉันนั้นผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์จะได้รับการควบคุมการอักเสบของข้อจากแพทย์ แพทย์จะพิจารณาให้การรักษาเป็นขั้นตอน

ถ้าแพทย์สามารถลดการอักเสบได้มากเท่าไหร่ ผู้ป่วยก็จะพ้นจากภาวะทรมานมากเท่านั้น การทำลายข้อจากการอักเสบก็จะน้อยลงที่สุด จะสามารถชะลอความพิการหรือหยุดความพิการได้ สิ่งที่สำคัญในการลดการอักเสบในโรครูมาตอยด์คือ การเลือกใช้ยาที่ถูกต้องในขนาดที่เหมาะสมและรู้จักใช้ยาชนิดต่างๆ ที่ออกฤทธิ์ต่างกันร่วมกันไปเพื่อช่วยลดการอักเสบให้มากที่สุด มีบ่อยครั้งที่แพทย์สามารถจะทำให้โลกสงบลงได้ คล้ายกับหายขาด เพียงแต่ว่าผู้ป่วยต้องใช้ยาอยู่ต่อเนื่องเท่านั้น

ยาที่ใช้ในโรครูมาตอยด์นั้นเต็มไปด้วยอาการข้างเคียงมากมายที่น่ากลัว ยากลุ่มที่ใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์มีอยู่หลายกลุ่ม เช่น ยาต้านอักเสบ ยาสเตอรอยด์ ยาคลอโรควิน ยาทอง ยา d penicillamine ยาอิมมิวแรนด์ ยาเอ็นด็อกแซน รวมทั้งยาฉีดเข้าข้อ ยาทั้งหมดนี้เป็นยาสารพัดพิษ แต่ด้วยความสามารถของมนุษย์ แพทย์ที่เชี่ยวชาญสามารถใช้ยาอย่างชาญฉลาด โดยทำให้ยานี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ป่วย ในบางรายแพทย์สามารถกดการอักเสบได้เกือบ 100% ทำให้ผู้ป่วยเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ชีวิตก็น่าอยู่ แทนที่ผู้ป่วยซึ่งแต่เดิมนั้นจะต้องก้มหน้าเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งความทุกข์ทรมาน มืดมน และเต็นไปด้วยความสิ้นหวัง ก็สามารถกลับทันหันเดินไปยังดินแดนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ซึ่งรอเขาอยู่เบื้องหน้า การรักษานั้นบางครั้งนมิได้มีองค์ประกอบเฉพาะการใช้ยาเท่านั้น การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง การทำกายภาพบริหารที่เหมาะสม การให้เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการพิการหรือพยุงผู้ป่วยไว้ไม่ให้พิการมากไปกว่าที่เป็นอยู่ได้